:: Kontakte-mail na Žilinský mládežnícky parlament:

  • zmp.zilina@gmail.com


Predseda Žilinského mládežníckeho parlamentu – Samuel Haas

  • e-mail: samo.haas@gmail.com
  • tel. č. : 0904055757

Tajomník – Aneta Maťková

  • e-mail: aneta.matkova5@gmail.com
  • tel. č. :0949 724 942


Sídlom ŽMP je Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.Zasadnutia sa konajú na Radnici mesta Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina.Zasadnutia ustanovuje predseda ŽMP.