Primátor sa stretol s členmi Žilinského mládežníckeho parlamentu

14. februára 2014 / Samo Haas

Primátor sa stretol s členmi Žilinského mládežníckeho parlamentu

Žilinský mládežnícky parlament plánuje v tomto roku rôznorodé aktivity, ktoré budú výsledkom spolupráce mladých Žilinčanov s mestským úradom. Aj z toho dôvodu sa v pondelok 10. februára 2014 uskutočnilo stretnutie členov Žilinského mládežníckeho parlamentu s primátorom Igorom Chomom na Radnici mesta Žilina.

 

Všetci 18 členovia Žilinského mládežníckeho parlamentu (ŽMP) – dlhodobí i noví – si z rúk primátora mesta Žilina Igora Chomu prevzali menovacie dekréty za poslanca ŽMP a poslanecké preukazy, ktoré im umožnia oficiálne vystupovať pri ďalších rokovaniach so samosprávou a ďalšími predstaviteľmi kultúrneho a spoločenského života v meste.

 

Predseda ŽMP, Roman Piala (Gymnázium Hlinská 29), informoval primátora mesta, vedúcu Odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline a poslancov ŽMP o doterajšom fungovaní mládežníckeho parlamentu a oboznámil prítomných s cieľmi, náplňou činnosti a s plánmi ŽMP do budúcnosti.

 

Aktuálny zoznam poslancov Žilinského mládežníckeho parlamentu (abecedne) ku dňu 10.02.2014

 

  • Natália Babicová (Študentská rada stredných škôl)

 

  • Tatiana Balážiková (ZŠ Martinská)

 

  • Magdaléna Beláková (ZŠ Budatín)

 

  • Daniel Gurský (Gymnázium Hlinská 29) – podpredseda ŽMP

 

  • Simona Homzová (ZŠ s MŠ Dolná Trnovská)

 

  • Ľuboš Majer (Študentská rada vysokých škôl)

 

  • Silvia Makúchová (Stredná zdravotnícka škola, Hlboká 23)

 

  • Adrián Marušák (ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1)

 

  • Lenka Milecová (Športové gymnázium, Rosinská 4)

 

  • Tereza Pašková (ZŠ a MŠ Závodie)

 

  • Patrícia Pavlíková (SOŠ podnikania, Sasinkova 45) – tajomníčka ŽMP

 

  • Roman Piala (Gymnázium Hlinská 29) – predseda ŽMP

 

  • Veronika Pucková (Športové gymnázium, Rosinská 4)

 

  • Natália Rybáriková (Stredná zdravotnícka škola, Hlboká 23)

 

  • Nikola Štaffenová (Obchodná akadémia, Veľká okružná 32)

 

  • Jana Vančová (Spojená škola, Hlavná 2, Žilina – Bytčica)

 

  • Matej Zajac (ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1)

 

  • Mária Žáková (Spojená škola, Hlavná 2, Žilina – Bytčica)

 

 

Zasadnutia Žilinského mládežníckeho parlamentu zvyčajne prebiehajú v priestoroch Mestského úradu v Žiline a zúčastnia sa ich aj zástupcovia Študentskej rady stredných škôl a Študentskej rady vysokých škôl. Na začiatku tohto roka poslanci ŽMP jednomyseľne schválili návrh nového štatútu a rokovacieho poriadku, aby mládežnícky parlament mohol v roku 2014 pôsobiť podľa nových pravidiel a aby sa ujasnili záležitosti ohľadom prípravy a priebehu ďalších stretnutí. Za podpredsedu ŽMP bol zvolený Daniel Gurský, tajomníčkou ŽMP je Patrícia Pavlíková.

 

Na záver stretnutia prítomní členovia ŽMP diskutovali o ďalších možnostiach a aktivitách na spropagovanie mládežníckeho parlamentu medzi mladými ľuďmi v Žiline.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *