:: O nás

Žilinský mládežníčky parlament (ŽMP) je poradný a iniciatívny orgán primátora mesta Žiliny, ktorý združuje mladých ľudí, a ktorým nie je ľahostajný život v našom meste.

Bol založený na základe vyhlásenia o vzniku dňa 24. 4. 2008. Aktuálny predseda je Samuel Haas, ktorý sa spolu so skupinou študentov základných a stredných škôl zaujíma o život v našom meste.


Poslaním ŽMP je prelomiť bariéru nezáujmu mládeže o veci verejné a umožniť nám mladým podieľať sa na činnostiach mesta a pomôcť pri jeho rozvoji.


Našou úlohou je zastupovať záujmy mladých ľudí, podieľať sa na riešení problémov, prispievať k zviditeľňovaniu mesta a spolupracovať s ostatnými organizáciami. Podporujeme rozvoj kultúry, športu, neformálneho vzdelávania a spolupodieľame sa na rozvoji a chránení životného prostredia.

V rámci životného prostredia sme sa zúčastnili, iniciovali a podporili aktivity organizácií a občianskych združení, s ktorými spolupracujeme. Cieľom týchto organizácií je skrášliť prostredie, v ktorom žijeme a inšpirovať ľudí k podobným aktivitám.

Cieľom prvých troch aktivít, ktoré zorganizovalo občianske združenie EkoFriendly bolo vyčistiť vodné dielo, kde sa vyzbieralo cez 250 vriec odpadu počas troch etáp. Z čoho v dvoch plných odpadových kontajneroch sa našli aj kusy železa a časti z motorových vozidiel.

Ďalšou aktivitou, ktorú už ale organizovalo mesto bolo čistenie lesoparku. Zúčastnili sme sa spoločne so združeniami a občanmi, ktorí sa ochotne zapojili do čistenia a vyzbierali sme cez 800 kg odpadu.

Dosiaľ poslednou aktivitou bolo čistenie potoku Všivák, ktoré sa uskutočnilo 13.5.2017 , kde sa ručne dočisťoval breh potoka. Pri tejto príležitosti bola v parku zasadená lipa, ku ktorej bol neskôr osadený pamätný kameň, ktorý spolu s lipou bude Žilinčanom symbolizovať , že sa máme starať o našu prírodu.

Našim cieľom je nie len zlepšiť životné prostredie a naše okolie, ale mesto ako také.
ŽMP plánuje rôznorodé aktivity, ktoré sú a budú výsledkom aktívnej spolupráce  komunít, občianskych združení a mladých Žilinčanov s mestom.

 


Sme mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o dianie v Žiline a sme zmenou, ktorú chceme vidieť v našom meste.